Regulament

REGULAMENT

pentru un proces de selecție participativă

a inițiativelor grupurilor informale de tineri în Cluj-Napoca

- ediția 2019 -

 

 1. CE ESTE COM’ON CLUJ-NAPOCA?

Scopul Com’On Cluj-Napoca ’19 este derularea unui proces facilitat de generare, dezvoltare, colectare a unor inițiative comunitare propuse și implementate de către grupuri informale de tineri în Cluj-Napoca și susținute din fonduri publice. Procesul este bazat pe principiile bugetării participative.

Misiunea Programului este de a întări rolul și sprijinul acordat tinerilor și grupurilor informale, formate de aceștia în participarea activă, a acestora la schimbarea societății printr-un proces de dezvoltare urbană sustenabilă, responsabilă și inclusivă.

Bugetarea participativă (BP) își propune implicarea cetățenilor într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a (unei părți a) bugetului public.

Obiectivul strategic este crearea unui portofoliu de cel puțin 50 de inițiative propuse de către tineri și adresate comunității locale, inițiative care vor contribui la participarea activă a locuitorilor în viața comunității, se vor derula în spații publice și comunitare și vor asigura accesul liber fără o barieră financiară (bilet).

Com’On Cluj-Napoca urmărește implicarea tinerilor din comunitatea locală clujeană în dezvoltarea comunității locale prin intermediul unui mecanism bazat pe principiile bugetării participative. Acest demers participativ dorește să demonstreze capacitatea tinerilor (și mai ales a tinerilor ce nu au neapărat o prezență permanentă în viața unor organizații).

Procesul participativ Com’On Cluj-Napoca este susținut de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.

 

 1. CONTEXTUL CADRU AL COM’ON CLUJ-NAPOCA ‘19

Capitala Europeană a Tineretului, geneza Com’On Cluj-Napoca

Bazele acestui demers participativ au fost puse de Grupul PONT în contextul programului Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului. Prima ediție a Com’On Cluj-Napoca, derulată în același an, a generat cifre impresionante: un număr de 248 grupuri informale au propus 437 de inițiative eligibile care au primit în procesul de vot un număr total de 48.609 voturi, din partea a 18.782 persoane care și-au exprimat intenția de vot.

Cadrul de derulare pentru Com’On Cluj-Napoca ’19

Această ediție este derulată de Grupul PONT. Grupul PONT este o organizație înființată în 2009 care își propune inovarea socială prin participare, antreprenoriat și cultură cu un focus special pe tineri și digitalizare. Grupul PONT își derulează activitatea prin programe cadru și proiecte specifice derulate prin intermediul unor parteneriate intersectoriale și multidisciplinare la nivel local, regional, național și european. Grupul PONT are sediul în Cluj-Napoca, Transilvania, România.

Contextul european al proiectului

Com’On Cluj-Napoca ’19 face parte din demersul continental Com’On Europe, un proiect susținut de Uniunea Europeană prin proiectul Erasmus+ prin care orașele Torino (Italia) Braga și Cascais (Portugalia), Maribor (Slovenia), Salonic (Grecia), Cluj-Napoca (România) și Varna (Bulgaria) creează un cadru strategic comun pentru mecanisme de bugetare participativă de tineret. Proiectul european se derulează sub coordonarea Grupului PONT, inițiatorul Com’On Cluj-Napoca ’19.

 

 1. CONCEPTUL ȘI CICLUL DE DERULARE ALE COM’ON CLUJ-NAPOCA ‘19

Întregul ciclu al acestei ediții se derulează în perioada noiembrie 2018 – decembrie 2019, începând cu primul apel pentru crearea și depunerea unor inițiative și până la încheierea ultimei activități susținute prin acest demers participativ.

Orice proces de dezvoltare este compus din mai multe etape, cicluri, „versiuni”.

Com’On Cluj-Napoca ’19 este construit în jurul conceptului ‘UP’

ce provine din cuvântul upgrade (a crește ceva la un standard mai ridicat, a dezvolta prin schimbarea sau adăugarea unor componente noi).

Com’On Cluj-Napoca urmărește și prin această ediție activarea unor grupuri și micro-comunități informale de tineri din oraș, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani care nu sunt parte a unor organizații legal stabilite, sau chiar dacă sunt, cred în potențialul lor ca și grup, de a genera ceva pozitiv pentru comunitatea clujeană. Dorim să dovedim faptul că tinerii sunt capabili să contribuie organic la dezvoltarea comunității clujene. Urmărim totodată conectarea în general a comunităților de tineri cu toți locuitorii orașului prin instrumentul votului și prin participarea și implicarea în implementarea inițiativelor susținute prin acest mecanism participativ.

Nu în ultimul rând, pe principiul bugetării participative urmărim ca decizia asupra unei părți a bugetului municipiului Cluj-Napoca să fie delegată direct către cetățenii rezidenți ai orașului.

Com’On Cluj-Napoca dorește să contribuie de asemenea la crearea și dezvoltarea unei e-cetățenii locale, prin integrarea sa treptată în mecanismele de guvernare electronică dezvoltate de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.

Cine poarte participa în cadrul acestui demers ca și inițiator?

Participarea este deschisă oricărui grup de inițiativă, format din minim 3 tineri care locuiesc în Cluj-Napoca, cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani. Nu există nici un fel de restricție cu privire la pregătire/experiență, sex, etnie, etc.

Sunt acceptate doar inițiative depuse în echipă. O echipă cu același nume, și având în componență aceiași membri, poate propune un număr maxim de 5 inițiative.

Tema inițiativelor din cadrul Com’On Cluj-Napoca ‘19

Conceptul acestei ediții este ‘UP’, dorește să încurajeze implicarea tinerilor în ceea ce înseamnă dezvoltarea comunității, punând acces pe anumite teme și priorități relevante pentru realitatea urbană clujeană curentă.

“Get Up for a Common Cluj” este sloganul pentru Com’On Cluj-Napoca ’19. Mesajul dorește să provoace și să îndemne la implicare civică în care nu ne lăsăm, și dorim să dezvoltăm în continuare Clujul înspre un epicentru al participării civice în comunitate.

Ce înseamnă pentru noi un ‘UP’ al Clujului în 2019?

MEET-UP: înseamnă identificarea și activarea unor spații din Cluj precum și regândirea unor spații existente prin care acestea pot căpăta o altă funcțiune, chiar și temporară.

BRING-UP: înseamnă aducerea în atenția publică a unor teme, idei și inițiative ce aduc o noutate în viața comunitară clujeană, generează o dezbatere și schimb constructiv de opinii. Noutatea poate ține atât de subiect în sine cât și de abordarea folosită în implementare.

GREEN-UP: înseamnă abordarea provocărilor sustenabilității orașului și comunității locale din punct de vedere al mediului, respectiv relația omului cu natura.

GROW-UP: – înseamnă inițiative ce abordează procesul de maturizare al membrilor comunității locale de la o vârstă fragedă prin care devin cetățeni activi ai orașului (mai ales copii și tineri).

UP-DATE: înseamnă aducerea laolaltă a Vechiului și Noului Cluj, care ține atât de patrimoniul cultural, natural, material sau imaterial, cât și interacțiunea dintre membrii comunității tradiționale clujene și comunitățile formate prin intermediul comportamentului de oraș-magnet al municipiului care atrage tineri, investitori, turiști atât din regiune și țară, cât și de pe întreg continentul european.

CLOSE-UP: evidențierea și punerea sub lumina reflectoarelor a poveștilor individuale ce evidențiază astfel aspectul de diversitate și de multiculturalitate al orașului dar și interconectarea umană dintre membrii comunității tocmai prin aceste povești.

Activitățile eligibile pentru COM'ON Cluj-Napoca ’19 trebuie să se încadreze în viziunea prezentată mai sus, respectiv conceptul UP și prioritățile enumerate. Fiecare inițiativă propusă poate opta pentru una sau mai multe categorii prezentate mai sus.

Principiile generale ale acestui proces participativ

Organizatorii recomandă ca inițiativele propuse să țină cont de următoarele aspecte:

 • prin demersurile propuse de grupurile informale de inițiativă, ale tinerilor, se dorește implicarea întregii comunități clujene, implicarea tinerilor care fac parte din diverse grupuri socio-culturale și categorii de vârstă;
 • de asemenea, se încurajează acele inițiative ce implică în mod creativ și participanții la acțiunile propuse și se derulează în locații din diverse zone ale municipiului Cluj-Napoca. Inițiativele se vor desfășura exclusiv pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • se încurajează de asemenea inițiativele ce se doresc a fi derulate în cartierele clujene (în afara centrului);
 • Com’ON Cluj-Napoca ‘19 nu dorește să sprijine inițiative ce impun o barieră financiară de acces pentru participanți. Accesul la activitățile inițiativelor propuse va fi liber pentru public;
 • inițiativele răspund într-un mod inovator unor nevoi identificate la nivelul comunității;
 • proiectele permit obținerea unor rezultate clare, vizibile și care pot avea impact și pe termen lung;
 • inițiativele oferă condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri și pentru adulți;
 • inițiativele identifică și mobilizează și alte resurse (financiare și non-financiare) din comunitate.

Ce inițiative nu pot fi susținute?

Pentru a respecta atât principiile acestui demers cât și legislația în vigoare, anumite categorii de cheltuieli nu pot fi finanțate în cadrul inițiativelor:

 • inițiative care nu se înscriu în obiectivele și activitățile acestui demers participativ;
 • inițiative care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului;
 • cereri de finanțare individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii) ;
 • împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor inițiative și activități încheiate sau în curs de desfășurare;
 • inițiative de natură politică;
 • inițiative care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;
 • inițiative cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;
 • inițiative care încurajează consumul de alcool/droguri;
 • inițiative inițiate/implementate de alte categorii de vârstă decât 14-35 ani.

Toate inițiativele propuse în cadrul acestui demers vor fi verificate din punctul de vedere al acestor condiții înaintea supunerii acestora spre votul public.

 

 1. CATEGORIE SPECIALĂ ÎN COMPETIȚIE ÎN 2019: INIȚIATIVE PROPUSE DE TINERI CU OPORTUNITĂȚI REDUSE

Pentru a asigura accesul unor categorii de tineri cu oportunități reduse la acest demers participativ, se creează o categorie specială de finanțare pentru aceste grupuri.

Categoria specială cu oportunități reduse se referă la proveniența și starea curentă a membrilor grupului de inițiativă, și nu la grupul țintă adresat de propunerea acestora. Pentru a fi considerat un grup de tineri cu oportunități reduse, toți membrii trebuie să aparțină acestei categorii speciale.

Următoarele categorii pot fi considerate ca și situații cu oportunități reduse:

 • diferențe culturale majore
 • dizabilități și probleme de sănătate
 • obstacole economice și/sau sociale
 • obstacole educaționale
 • obstacole geografice și de accesibilitate

Totuși, ca și principiu general, se recomandă tuturor grupurilor de inițiativă ca pe măsura posibilităților să implice și în activitatea lor tineri aparținând unor categorii defavorizate.

Statutul de categorie de tineri cu oportunități reduse, se va evidenția în formularul de propunere a inițiativei prin bifarea acestei opțiuni, și printr-o scurtă motivare din partea grupului.

Un număr de minim 5 inițiative din această categorie specială vor fi finanțate prin acest proces participativ. Voturile primite pentru aceste inițiative speciale vor fi contabilizate separat, iar o clasificare specială pentru aceste inițiative va fi de asemenea publicată. Finanțările vor fi acordate și în acest caz pe baza numărului voturilor din cadrul acestei categorii speciale.

Dacă o inițiativă din această categorie specială primește un număr de voturi prin care devine finanțabil fără a fi considerat de categorie specială, atunci inițiativa nu va fi calculată ca și parte a celor 5 ce vor primi finanțare prin lista specială.

 

 1. PROCEDURA DE APLICARE

Înscrierea în proces

Înscrierea în prima etapă de concurs se face prin completarea și încărcarea online a unui formular de inițiativă prin intermediul paginii de web WWW.COMONCLUJ.RO . Ca o măsură specială, există posibilitatea de a depune formularele în format fizic. În acest caz, fiecare grup de inițiativă trebuie să prezinte atât formularul (sau formularele) de inițiativă cât și formularul de prezentare al grupului de inițiativă pe suport de hârtie, la sediul Grupului PONT, din Strada Horea nr. 5, ap.7, Cluj-Napoca, România.

Un grup de inițiativă poate propune maxim 5 inițiative. Pentru fiecare inițiativă se va completa un formular separat în cadrul sistemului de aplicare de pe pagina web WWW.COMONCLUJ.RO

Fiecare inițiativă va fi înscrisă oficial în limba română. Există posibilitatea de a încărca și o descriere scurtă în limba engleză și/sau maghiară pe platformă. În caz de nevoie, Grupul de Facilitatori Com’On Cluj-Napoca pot oferi asistență în adaptarea descrierilor pentru limba română pentru grupurile informale care aparțin unor minorități naționale sau unor comunități de străini din Cluj-Napoca (pentru a facilitata accesul la demers, regulamentul și formularul oficial de propuneri pot fi descărcate și în limbile maghiară și engleză).

Facilitatorii comunitari implicați în demers pot fi contactați personal, telefonic sau online prin modurile prezentate pe pagina de web WWW.COMONCLUJ.RO

 

Verificarea tehnică

Această etapă presupune analizarea inițiativelor înscrise în concurs:

 1. Din perspectiva fezabilității inițiativei: fiecare inițiativă supusă votului public este realizabilă în termeni practici. Verificarea se va derula atât pe parcursul perioadei de pregătire a formularelor de inițiativă, cât și după termenul limită de prezentare a formularelor de inițiativă.
 2. Din perspectiva criteriilor de eligibilitate:
 • Inițiativa a fost depusă până la termenul limită stabilit prin prezentul regulament.
 • Inițiativa a fost trimisă pe baza formularului de concurs și a fost înscrisă în competiție prin platforma WWW.COMONCLUJ.RO sau în cazuri speciale în format tipărit la sediul Grupului PONT (Strada Horea nr. 5, ap.7, Cluj-Napoca, depunere personală).
 • Inițiativa este propusă de un grup care conține cel puțin 3 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani.
 • Inițiativa se desfășoară pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 • Inițiativa oferă acces liber publicului la activitățile desfășurate, fără o barieră financiară (bilet).
 • Inițiativa respectă principiile și valorile COM’ON Cluj-Napoca ’19
 • Inițiativa respectă criteriile bugetare prezentate în acest regulament.

Recomandăm contactarea directă a coordonatorilor înainte de termenul limită de prezentare a formularelor, în cazul în care un grup de inițiativă nu este sigur dacă inițiativa propusă de ei respectă aceste criterii sau nu.

 

Decizia publică (votul)

Propunerile de inițiative considerate eligibile vor intra într-un proces de clasificare prin intermediul unui vot public pe propria răspundere a tinerilor rezidenți din Cluj-Napoca. Mecanismul de vot se va derula online. Sistemul de vot va fi accesibil online la adresa WWW.COMONCLUJ.RO.

Votul se derulează exclusiv online în perioada menționată la capitolul etape și calendar. Orice persoană care declară pe propria răspundere că este persoană rezidentă din Cluj-Napoca are dreptul să voteze. O informare specială despre mecanismul de vot va fi prezentat înaintea derulării mecanismului. 

 

 1. BUGETUL UNEI INIȚIATIVE

Suma maximă acordată pentru o inițiativă

Grupul de inițiativă poate propune o inițiativă cu un buget maxim de 9.000 lei. Alocarea financiară din partea municipalității va fi de maxim 4.500 de lei.

ATENȚIE: Dacă inițiativa are un buget mai mare de 4.500 lei, este responsabilitatea grupului de inițiativă să asigure fondurile complementare peste această limită.

Tipuri de costuri acceptate

Costurile prezentate de grupul de inițiativă trebuie să fie în concordanță cu activitățile propuse prin descrierea oferită în formular. Facilitatorii comunitari vor putea oferi asistență grupurilor de inițiativă în planificarea lor de buget înainte de termenul limită de încărcare online a formularelor de inițiativă.

Lista cheltuielilor neeligibile în buget cuprinde următoarele:

 • alcool, tutun,
 • achiziții de teren,
 • achiziții de autovehicule,
 • abonamente de telefon,
 • alte achiziții de echipamente sau de obiecte de inventar,
 • salarii sau orice alte venituri ale membrilor grupurilor de inițiativă.

Prin acest demers se dorește sprijinirea unui număr de cel puțin 50 de inițiative din bugetul public alocat de Municipiul Cluj-Napoca din care cel puțin 5 inițiative care sunt propuse de tineri cu oportunități reduse.

 

 1. CARE ESTE CALENDARUL ESTIMATIV AL PROCESULUI PARTICIPATIV?

Procesul participativ din cadrul Com’On Cluj-Napoca se lansează în data de 7 noiembrie 2018. Calendarul estimativ este după cum urmează:

PERIOADĂ

ACȚIUNE

7 noiembrie 2018

Lansarea apelului pentru inițiative

7 noiembrie – 15 decembrie 2018

Perioada de propunere a inițiativelor

17 decembrie 2018 – 25 ianuarie 2019

Evaluarea tehnică a inițiativelor

25 – 31 ianuarie 2019

Depunerea portofoliului de inițiative către Primăria Municipiului Cluj-Napoca în vederea finanțării din 2019

1 – 28 februarie 2019

21 februarie - 21 martie 2019

Derularea perioadei de vot a inițiativelor și anunțarea ordinii inițiativelor în urma votului

1 martie – 30 aprilie 2019

Aprobarea alocărilor financiare, anunțarea inițiativelor câștigătoare și pregătirea contractelor de premiere

1 mai – 30 noiembrie 2019

Implementarea inițiativelor care beneficiază de susținere financiară

1 – 15 decembrie 2019

Finalizarea raportării pe întregul ciclu de implementare al inițiativelor

Calendarul etapelor ulterioare perioadei de propunere a inițiativelor se poate modifica. Orice astfel de modificare va fi anunțată prin intermediul website-ului demersului participativ și a instrumentelor complementare de comunicare.

 

 1. IMPLEMENTAREA INIȚIATIVELOR

Inițiativele selectate prin acest proces participativ vor fi implementate în perioada mai-noiembrie 2019. Grupul PONT este entitatea care asigură cadrul legal pentru implementarea inițiativelor selectate în urma acestui proces participativ. Implementarea inițiativelor se materializează parcurgând următorul proces:

 • Forma legală a acordării finanțării este premiul.
 • Acordarea premiului se face după semnarea unui contract între finanțator și beneficiar, contract în cadrul căruia părțile își dau acordul asupra cheltuielilor care vor fi efectuate în cadrul planului de activități, prevăzut în anexa de la contract.
 • Grupul PONT va asigura finanțarea inițiativelor din resurse proprii, co-finanțare atrasă, pre-finanțarea Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și printr-o linie de credit asigurată de BCR.
 • Premiile vor fi plătite de către Grupul PONT, în numerar, cu dispoziție de plată, sau in contul bancar al beneficiarului (reprezentantul grupului de inițiativă) eligibil, cu ordin de plată, în limita fondurilor disponibile. În situația în care în perioada respectivă nu există disponibilul de bani în contul demersului participativ, plățile vor fi efectuate imediat ce situația financiară a contului va permite.
 • Înainte de semnarea documentelor de preluare a premiului, grupul de inițiativă se obligă să procure toate aprobările și acordurile legale necesare implementării inițiativei. Grupul PONT va colabora cu Primăria Cluj-Napoca în vederea asistării grupurilor informale în acest sens.
 • Implementarea inițiativei propuse în cadrul Com’ON Cluj-Napoca ’19 cade în responsabilitatea grupului informal prin intermediul reprezentantului său oficial. Cu ocazia implementării fiecare grup informal va ține cont de aspectele vizuale ce trebuie respectate, atât în comunicarea online, cât și comunicarea prin materiale tipărite și vizibilitate la fața locului. Grupul PONT va oferi asistență printr-un ghid special de comunicare.
 • Grupul informal va realiza un raport narativ despre inițiativa implementată care va descrie conform unui model de raport inițiativa realizată, anexând și o documentare a inițiativei prin imagini, eventuală prezență online și în presă.
 • Grupul PONT îl va accepta sau va solicita completări la raport.

 

 1. ACCEPTAREA TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR

Înscrierea unui grup de inițiativă și a unei inițiative în procesul de selecție implică acceptarea fără rezerve a termenilor prezentului regulament și înscrierea datelor personale în baza de date a Organizatorului.

 

 1. CONTACT

Mai multe detalii privind demersul participativ Com’On Cluj-Napoca puteți obține pe pagina web www.comoncluj.ro și datele de contact prezentate acolo, respectiv la adresa de mail info@comoncluj.ro.

 

 1. MODEL OFFLINE FORMULAR

Modelul de formular prezentat mai jos servește ca și exemplu pentru formularul online prin care se propună o inițiativă comunitară prin intermediul Com’On Cluj-Napoca ’19.

IMPORTANT: Acest formular servește ca model. O inițiativă este validă numai dacă se depune online prin intermediul website-ului www.comoncluj.ro. În cazul în care există o dificultate de acces al unui grup informal (o formă de oportunități reduse), facilitatorii Com’On Cluj-Napoca vor oferi asistență în încărcarea planurilor de inițiativă în sistemul online.

Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Grupul PONT
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
 • Visit Cluj
 • Cluj-Napoca 100
 • Centrul Cultural Clujean
 • Federația Tinerilor din Cluj
 • Asociația Fapte
 • Niște Oameni
 • Consiliul Județean al Elevilor Cluj