Noutăți
APEL pentru organizații partenere Com'On Cluj

Credem că succesul grupurilor informale care se implică în acest participativ depinde în mod semnificativ de asistența primită din partea unor persoane și organizații atât în etapa de dezvoltare și propunere a inițiativelor cât și în etapa de implementare a acestora. Credem totodată în puterea mesajului transmis simultan pe mai multe căi alternative astfel având posibilitatea de a adresa și categorii specifice de tineri din comunitate.

APEL pentru organizații partenere Com

COMPLETEAZA FORMULARUL DE PARTENERIAT AICI: http://bit.ly/comoncluj_partners_2019

 

Cum poate o organizație parteneră contribui la implementarea acestui proces participativ?

• Oferind găzduire și asistență grup informal în procesul de concepere a unei inițiative, un ajutor semnificativ pentru tineri ce nu au experiență în formularea unor idei și planuri în formă scrisă.
• Oferind găzduire și asistență grup informal în procesul de implementare a unei inițiative, prin organizare, resurse complementare de instrumente și timp.
• Oferind găzduire și asistență unor grupuri informale prin intermediul unui eveniment cadru (cum ar fi festivaluri, conferințe, evenimente multidisciplinare, etc.).
• Oferind spațiu fizic pentru derularea unei inițiative venite din partea unor grupuri informale care au nevoie de locuri specifice pentru derularea inițiativei în cazul în care acesta aprobat prin procesul de vot.
• Oferind promovare pentru demersul participativ și pentru inițiativele selectate a fi derulate prin instrumentele și canalele de comunicare și promovare proprii.

Echipa Grupului PONT va lucra îndeaproape cu fiecare partener în facilitarea relației grupurilor informale cu aceștia.

Orice organizație, companie sau instituție publică dornică să se implice în acest proces participativ poate deveni partener Com’On Cluj-Napoca ’19 completând un simplu formular online disponibil la acest link, care are următoarea structură:

1. Numele partenerului
2. Logo al partenerului (pentru a putea fi promovat prin canalele de comunicare ale demersului
3. Numele persoanei de contact
4. Telefon persoană de contact
5. E-mail persoană de contact
6. Tipul contribuției asumate la inițiativă
      a. Găzduire și asistență grup informal în procesul de concepere a unei inițiative
      b. Găzduire și asistență grup informal în procesul de implementare a unei inițiative
      c. Găzduire și asistență grup informal în cadrul unui eveniment cadru
      d. Oferire spațiu fizic pentru derularea unei inițiative
      e. Promovarea demersului participativ


CONTEXTUL CADRU AL COM’ON CLUJ-NAPOCA ‘19

Pentru toate detaliile legate întreg procesul participativ, consultă REGULAMENTUL!
(http://comoncluj.ro/regulament)

Capitala Europeană a Tineretului, geneza Com’On Cluj-Napoca

Bazele acestui demers participativ au fost puse de Grupul PONT în contextul programului Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului. Prima ediție a Com’On Cluj-Napoca, derulată în același an, a generat cifre impresionante: un număr de 248 grupuri informale au propus 437 de inițiative eligibile care au primit în procesul de vot un număr total de 48.609 voturi, din partea a 18.782 persoane care și-au exprimat intenția de vot.

Cadrul de derulare pentru Com’On Cluj-Napoca ’19

Această ediție este derulată de Grupul PONT. Grupul PONT este o organizație înființată în 2009 care își propune inovarea socială prin participare, antreprenoriat și cultură cu un focus special pe tineri și digitalizare. Grupul PONT își derulează activitatea prin programe cadru și proiecte specifice derulate prin intermediul unor parteneriate intersectoriale și multidisciplinare la nivel local, regional, național și european. Grupul PONT are sediul în Cluj-Napoca, Transilvania, România.

Contextul european al proiectului

Com’On Cluj-Napoca ’19 face parte din demersul continental Com’On Europe, un proiect susținut de Uniunea Europeană prin proiectul Erasmus+ prin care orașele Torino (Italia) Braga și Cascais (Portugalia), Maribor (Slovenia), Salonic (Grecia), Cluj-Napoca (România) și Varna (Bulgaria) creează un cadru strategic comun pentru mecanisme de bugetare participativă de tineret. Proiectul european se derulează sub coordonarea Grupului PONT, inițiatorul Com’On Cluj-Napoca ’19.


CONCEPTUL ȘI CICLUL DE DERULARE ALE COM’ON CLUJ-NAPOCA ‘19

Întregul ciclu al acestei ediții se derulează în perioada noiembrie 2018 – decembrie 2019, începând cu primul apel pentru crearea și depunerea unor inițiative și până la încheierea ultimei activități susținute prin acest demers participativ.

Orice proces de dezvoltare este compus din mai multe etape, cicluri, „versiuni”.

Com’On Cluj-Napoca ’19
este construit în jurul conceptului ‘UP’
ce provine din cuvântul upgrade (a crește ceva la un standard mai ridicat, a dezvolta prin schimbarea sau adăugarea unor componente noi).

Com’On Cluj-Napoca urmărește și prin această ediție activarea unor grupuri și micro-comunități informale de tineri din oraș, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani care nu sunt parte a unor organizații legal stabilite, sau chiar dacă sunt, cred în potențialul lor ca și grup, de a genera ceva pozitiv pentru comunitatea clujeană. Dorim să dovedim faptul că tinerii sunt capabili să contribuie organic la dezvoltarea comunității clujene. Urmărim totodată conectarea în general a comunităților de tineri cu toți locuitorii orașului prin instrumentul votului și prin participarea și implicarea în implementarea inițiativelor susținute prin acest mecanism participativ.

Nu în ultimul rând, pe principiul bugetării participative urmărim ca decizia asupra unei părți a bugetului municipiului Cluj-Napoca să fie delegată direct către cetățenii rezidenți ai orașului.

Com’On Cluj-Napoca dorește să contribuie de asemenea la crearea și dezvoltarea unei e-cetățenii locale, prin integrarea sa treptată în mecanismele de guvernare electronică dezvoltate de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.

Tema inițiativelor din cadrul Com’On Cluj-Napoca ‘19

Conceptul acestei ediții este ‘UP’, dorește să încurajeze implicarea tinerilor în ceea ce înseamnă dezvoltarea comunității, punând acces pe anumite teme și priorități relevante pentru realitatea urbană clujeană curentă.

“Get Up for a Common Cluj” este sloganul pentru Com’On Cluj-Napoca ’19. Mesajul dorește să provoace și să îndemne la implicare civică în care nu ne lăsăm, și dorim să dezvoltăm în continuare Clujul înspre un epicentru al participării civice în comunitate.

Ce înseamnă pentru noi un ‘UP’ al Clujului în 2019?

MEET-UP: înseamnă identificarea și activarea unor spații din Cluj precum și regândirea unor spații existente prin care acestea pot căpăta o altă funcțiune, chiar și temporară.
BRING-UP: înseamnă aducerea în atenția publică a unor teme, idei și inițiative ce aduc o noutate în viața comunitară clujeană, generează o dezbatere și schimb constructiv de opinii. Noutatea poate ține atât de subiect în sine cât și de abordarea folosită în implementare.
GREEN-UP: înseamnă abordarea provocărilor sustenabilității orașului și comunității locale din punct de vedere al mediului, respectiv relația omului cu natura.
GROW-UP: înseamnă inițiative ce abordează procesul de maturizare al membrilor comunității locale de la o vârstă fragedă prin care devin cetățeni activi ai orașului (mai ales copii și tineri).
UP-DATE: înseamnă aducerea laolaltă a Vechiului și Noului Cluj, care ține atât de patrimoniul cultural, natural, material sau imaterial, cât și interacțiunea dintre membrii comunității tradiționale clujene și comunitățile formate prin intermediul comportamentului de oraș-magnet al municipiului care atrage tineri, investitori, turiști atât din regiune și țară, cât și de pe întreg continentul european.
CLOSE-UP: evidențierea și punerea sub lumina reflectoarelor a poveștilor individuale ce evidențiază astfel aspectul de diversitate și de multiculturalitate al orașului dar și interconectarea umană dintre membrii comunității tocmai prin aceste povești.

Activitățile eligibile pentru COM'ON Cluj-Napoca ’19 trebuie să se încadreze în viziunea prezentată mai sus, respectiv conceptul UP și prioritățile enumerate. Fiecare inițiativă propusă poate opta pentru una sau mai multe categorii prezentate mai sus.

Principiile generale ale acestui proces participativ

Organizatorii recomandă ca inițiativele propuse să țină cont de următoarele aspecte:
• prin demersurile propuse de grupurile informale de inițiativă, ale tinerilor, se dorește implicarea întregii comunități clujene, implicarea tinerilor care fac parte din diverse grupuri socio-culturale și categorii de vârstă;
• de asemenea, se încurajează acele inițiative ce implică în mod creativ și participanții la acțiunile propuse și se derulează în locații din diverse zone ale municipiului Cluj-Napoca. Inițiativele se vor desfășura exclusiv pe raza municipiului Cluj-Napoca;
• se încurajează de asemenea inițiativele ce se doresc a fi derulate în cartierele clujene (în afara centrului);
• Com’ON Cluj-Napoca ‘19 nu dorește să sprijine inițiative ce impun o barieră financiară de acces pentru participanți. Accesul la activitățile inițiativelor propuse va fi liber pentru public;
• inițiativele răspund într-un mod inovator unor nevoi identificate la nivelul comunității;
• proiectele permit obținerea unor rezultate clare, vizibile și care pot avea impact și pe termen lung;
• inițiativele oferă condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri și pentru adulți;
• inițiativele identifică și mobilizează și alte resurse (financiare și non-financiare) din comunitate.

 

COMPLETEAZA FORMULARUL DE PARTENERIAT AICI: http://bit.ly/comoncluj_partners_2019


Alte noutățiVezi toate
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  •  Grupul PONT
  • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
  • Visit Cluj
  • Cluj-Napoca 100
  • Centrul Cultural Clujean
  • Federația Tinerilor din Cluj
  • Asociația Fapte
  • Niște Oameni
  • Consiliul Județean al Elevilor Cluj